23

Tuesday, July

Fitness underground Świebodzin - elipsa siłownia

Medycyna
 / Medycyna
 • Katar sienny

  Katar sienny

  Katar sienny • Reakcja alergiczna na pyłki kwiatowe: – wiosną: na pyłki dębu, klonu, brzozy, olchy, – w lecie: na pyłki zbóż, traw i chwastów. • Nasilenie objawów następuje podczas upalnej suszy i kwit­nienia wymienionych roślin (wiatr roznosi pyłki). Opady deszczu sprzyjają złagodzeniu dolegliwości. • Niezależnie od pory roku reakcja
 • Kiła wrodzona

  Kiła wrodzona

  Kiła wrodzona Kiła wrodzona, czyli nabyta przez płód w ło­nie chorej na kiłę matki, która nie była leczo­na lub była leczona niedostatecznie, odzna­cza się odmiennymi objawami i przebie­giem. Ciąża kobiety chorej na kiłę wczesną kończy się przeważnie poronieniem martwego płodu albo porodem przedwczesnym. Taki nowo­rodek najczęściej umiera w krótkim czasie
 • Krwawienia z nosa

  Krwawienia z nosa

  Krwawienia z nosa • Najczęściej są następstwem różnych urazów (np. uderze­nia, zbyt silnego wycierania nosa). • Krwawienia z nosa niepokoją, ale rzadko bywają niebezpie­czne. • Najczęściej występują przy: – przeziębieniach, – infekcjach, – katarze siennym (alergii). • Krwawieniom sprzyja rozszerzenie naczyń żylnych w ob­rębie przedsionka nosa. • U ludzi w
 • Łojotok

  Łojotok

  ojotok Łojotokiem nazywamy stan długotrwałego utrzymywania się nadmiernego wydzielania łoju. Istnieje wiele wewnątrzustrojowych przy­czyn występowania łojotoku, wśród nich poważną rolę odgrywają gruczoły wewnętrzne­go wydzielania, zwłaszcza gruczoły płciowe. Objawy to widoczne na tłustej lśniącej po­wierzchni skóry, zwłaszcza twarzy, rozszerzone ujścia gruczołów łojowych, co jest szczególnie wyraźne na skórze nosa i fałdów
 • Łupież

  Łupież

  upież Łupież łojotokowy występuje w dwóch od­mianach. Jako łupież zwykły występuje przeważnie u dzieci na skórze twarzy w po­staci płaskich, okrągłych plamek o białawej matowej powierzchni, nieznacznie różniącej się od otaczającej skóry. Utrzymuje się cza­sem dłużej i nie wymaga leczenia. Łupież łojotokowy na owłosionej skórze gło­wy ma postać drobnych złuszczających
 • Odżywianie wcześniaków

  Odżywianie wcześniaków

  Odżywianie wcześniaków O ile zdrowy, donoszony noworodek szybko pokonuje wysiłek związany ze ssaniem, o ty­le dziecko urodzone przedwcześnie może mieć trudności w przyjmowaniu pokarmu. Młode, w sensie wieku płodowego, wcześniaki nie mają odruchu ssania lub jest on je­szcze słabo wykształcony. Nie mają też od­ruchu połykania i krztuszenia, łatwo mogą zachłysnąć
 • Okres dojrzewania płciowego

  Okres dojrzewania płciowego

  Okres dojrzewania płciowego Około 10 roku życia u dziewcząt i 12 u chłop­ców zaczyna się okres dojrzewania płciowe­go, który decyduje o przejściu rozwijającego się organizmu od dojrzałości osobniczej dziecięcej do dojrzałości gatunkowej, czyli zdolności utrzymania gatunku ludzkiego. Roz­poczyna go nagły skok wzrostu ciała. Waga ciała powiększa się wolniej. Proporcje ciała
 • Okres niemowlęcy

  Okres niemowlęcy

  Okres niemowlęcy Cechy charakterystyczne: • dynamicznie przebiegający proces rozrostu (wzrost długości i wagi ciała) • rozwój psychoruchowy (ruchy, czynności statyczne, początek rozwoju mowy) • pierwsze ząbkowanie (początek uzębienia mlecznego) Rytm rozrostu w pierwszym roku życia jest przyspieszony, przyrosty długości i wagi ciała są tymi szybsze, im młodsze jest dziecko. Wynoszą
 • Okres poniemowlęcy

  Okres poniemowlęcy

  Okres poniemowlęcy Inaczej okres małego dziecka (1-3 lata). Cechy charakterystyczne: • zwolnienie tempa wzrostu i rozrostu • przyspieszenie rozwoju psychoruchowego • pełne uzębienie mleczne • częste zachorowania na choroby zakaźne oraz niebezpieczeństwo nieszczęśliwych wypadków i zatruć. W drugim roku życia przyrost długości ciała wynosi 10—12 cm, a wagi ciała ok.
 • Pokrzywka

  Pokrzywka

  Pokrzywka Pokrzywka rozpoczyna się nagle świądem i powstawaniem na skórze różowo zabarwio­nych albo bladych bąbli, które szybko się tworzą i równie prędko w ciągu kilku godzin znikają bez śladów. Rozmiary i liczba bąbli różnią się w zależności od nasilenia odczynu organizmu na wywołujący je bodziec. Czasem rozległe zmiany w postaci